Een planning? Waarom? Wij hebben toch oneindige capaciteit!

2 maart 2017 Cofano Software Koos Leeuwenstein

Dit heb ik in het verleden zo vaak gehoord. De vraag is of het mogelijk is en of de levertijd nagekomen kan worden. Ik ken twee voorbeelden van bedrijven die het bovenstaande toepasten en hun leverperformance was 25, respectievelijk 62%. Hier word ik als klant niet vrolijk van!

Inzicht
Inzicht in uit te voeren werkzaamheden is wat mij betreft erg belangrijk. Je wilt immers grip hebben op het operationele proces en, bij veranderingen, snel willen bijsturen. Je wilt overzicht van de geplande taken en deze plannen of koppelen aan een medewerker/middel. Wanneer heb ik medewerkers beschikbaar en wie kunnen bepaalde taken uitvoeren? Dat wil ik weten. Zeker in een dynamische omgeving, als bij serviceverlening en onderhoud.

Cofano’s PlanTool
Met dit uitgangspunt, ontwikkelde Cofano de PlanTool. Door de pragmatische en intuïtieve werking, kan een planner snel projecten en taken, plannen of wijzigen. Tevens houdt hij/zij overzicht op de benutte en beschikbare capaciteit. Aan de verschillende resources kunnen kenmerken worden meegegeven, zoals specifieke vaardigheden of eigenschappen met eventuele looptijden van visa en/of certificaten. Automatisch wordt er gesignaleerd of de gekozen resource over de juiste vaardigheden beschikt en of de looptijd van bijvoorbeeld een visa verstreken is. 

Grip op de organisatie zodat er tijdig kan worden (bij)gestuurd.

Meerdere projecten in één overzicht, waar overzichtelijk de geplande en historische taken. Grip op de werkzaamheden door overzichtelijke views mbt. projecten, resources en resource-groepen en inzetbaarheid van resources over alle locaties heen. Via drag & drop kan men makkelijk resources lenen van andere business-units, zonder dat dit tot conflicten leidt. 
Meer weten over de Cofano Plantool? Neem eens een kijkje op: http://bit.ly/2kWe4MQ.

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.