Over de vereniging

De Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen is in 1973 opgericht met als doel een verbinding te zijn tussen ondernemers en overheden en het bevorderen van de communicatie onderling. Onze missie is het stimuleren van lokaal ondernemerschap door middel van het behartigen, versterken en uitdragen van de belangen van onze leden. Het versterken van elkaar en daarmee de Sliedrechtse economie is hierbij een speerpunt.
Daarnaast probeert de VSO invloed uit te oefenen op overheid en onderwijs, verbinden wij lokale ondernemers door het organiseren van bedrijfsbezoeken, informatieavonden en natuurlijk informele netwerkbijeenkomsten en willen wij een klankbord en kenniscentrum zijn.
Hiervoor is een innovatief communicatieplatform gemaakt waarop de leden elkaar inzicht en kennis kunnen geven en informatie kunnen delen over de activiteiten en specialisaties van hun bedrijf. 
Ook volgen wij nauwlettend allerlei ontwikkelingen in onze regio Drechtsteden en plaatsen de meest relevante ontwikkelingen op het platform.
Kortom: een moderne, levendige en enerverende club met volop mogelijkheden om uzelf en uw onderneming op de kaart te zetten!

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de VSO is bedoeld voor alle ondernemers die een binding hebben met Sliedrecht. Dus ook ondernemers uit de detailhandel, retail en zzp-ers.
Indien het lidmaatschap van de VSO u aanspreekt, kunt u rechts bovenin op de website klikken op de knop "Lid worden". Na invulling van het formulier neemt de secretaris op korte termijn contact met u op om uw toetreding te bespreken. Alle aspirant-leden worden besproken in het bestuur. Als het bestuur instemt met uw toetreding wordt u gevraagd om uw volledige bedrijfsgegevens inclusief logo te mailen aan de secretaris, waarna uw bedrijf vermeld zal worden op de website en u uw persoonlijke inloggegevens toegestuurd krijgt. Met deze inloggegevens kunt u zelf uw profiel op de site verder uitbreiden met informatie over uw bedrijf, contactpersonen, foto's en dergelijke.
Voorafgaand aan een eventueel lidmaatschap kunt u altijd eens langskomen bij één van de georganiseerde bijeenkomsten. Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of een mail sturen naar info@vso-sliedrecht.nl.

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.
De VSO is aangesloten bij: