Overlijdensbericht Piet van Es

12 november 2020 VSO Sliedrecht Miranda Visser (VSO)

Met grote verslagenheid berichten wij jullie dat, na een kort verblijf in het ziekenhuis, onze oud-voorzitter Piet van Es op 11 november 2020 is overleden.

Als vereniging zijn wij dankbaar dat Piet echt vreugde heeft beleefd aan de inzet en het vele werk dat hij heeft gedaan voor onze vereniging. Wij verliezen in hem een stuwende kracht en bovenal een vriendelijk mens. Piet was een vriend van onze vereniging en iemand op wie je altijd kon rekenen.

Wij wensen zijn vrouw Marieke, de (schoon)kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte voor de toekomst om dit grote verlies te verwerken.

Het bestuur van de VSO
 

NB. De familie waardeert het zeer wanneer zij jullie condoleances via het online condoleanceregister op https://www.orchisuitvaartzorg.nl/condoleance/ mogen ontvangen.

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.
De VSO is aangesloten bij: