Den Breejen Work helpt met invullen van Garantiebanen

2 april 2016 Den Breejen Work BV L. Houtzager
Op 24 maart 2016 is Den Breejen Work mede eigenaar geworden van Hestia Werkt BV.

Dit bedrijf richt zich voornamelijk op het invullen van de Garantiebanen vanuit de Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (veelal uitkeringsgerechtigden). Landelijk moeten er namelijk tot 2026 100.000 extra werkplekken door het bedrijfsleven ingevuld worden. Nu gebeurt dit op vrijwillige basis, maar als de invulling bij de gestelde verwachtingen achter blijft, dan zal de Overheid dit gaan verplichten door de Wet Quotumheffing in te voeren.

Vanuit onze relaties krijgen wij steeds meer de vraag of Den Breejen Work de invulling van deze banen kan verzorgen. Door mede eigenaar te worden van Hestia Werkt BV kunnen we hieraan voldoen.

Hestia Werkt richt zich op het creëren van werkplekken voor deze mensen, het bemiddelen van deze mensen naar werk en het begeleiden van deze doelgroep op de werkplek. Hestia Werkt kan haar werknemers zowel detacheren als uitzenden. Daarnaast inventariseert Hestia Werkt of bedrijven of instellingen in aanmerking komen voor arbeidsgerelateerde loonkosten- en/of overige stimuleringssubsidies en vraagt deze aan.

Hestia Werkt onderzoekt ook of de hoogte van de wettelijk afgedragen sociale premies en belastingen juist is geweest en verhaalt –indien van toepassing- de teveel betaalde premies/belastingen bij de betrokken instanties.

Meer weten over de dienstverlening van Hestia Werkt? Neem contact op met Tineke Dans, telefoon 06-12755010.

Zij maakt graag met u een afspraak om de dienstverlening van Hestia Werkt en de mogelijkheden voor uw bedrijf nader toe te lichten.

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.
De VSO is aangesloten bij: