Voorstel korting contributie 2021

7 maart 2021 VSO Sliedrecht Miranda Visser (VSO)

Vanwege de door de rijksoverheid genomen maatregelen rond de uitbraak van de Covid-19-pandemie zijn er door de VSO in 2020 slechts een drietal activiteiten georganiseerd en zullen er, zoals het er nu naar uitziet, pas vanaf de zomer van 2021 weer activiteiten binnen onze vereniging mogelijk zijn.

Op 7 januari jl. werd je in de Nieuwjaarstoespraak op de hoogte gebracht van het voorstel van het bestuur om, vanwege bovengenoemde redenen, op de contributie over 2021 een korting van 50% te verlenen.

Volgens onze statuten moeten contributiewijzigingen goedgekeurd worden door de leden. Daarom sturen we je deze week een SMS waarin we de vraag over de contributiewijziging over 2021 zullen voorleggen. We verzoeken je vriendelijk om de sms te beantwoorden met een JA of NEE.

Het bestuur brengt je na de stemming zo snel mogelijk op de hoogte van de uitkomst.

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.
De VSO is aangesloten bij: