Uitslag stemming korting op contributie

21 maart 2021 VSO Sliedrecht Miranda Visser (VSO)

In onze mail van 9 maart kondigden wij aan alle leden van de VSO te vragen om te stemmen op het door het bestuur gedane voorstel om op de contributie over 2021 een éénmalige korting te verlenen van 50%. Op woensdag 10 maart werd deze vraag via sms formeel aan alle leden voorgelegd.

De uitslag is als volgt:

  • 75% is het eens met de éénmalige korting
  • 5% stemde tegen de éénmalige korting
  • 20% heeft niet gereageerd

Deze uitslag maakt duidelijk dat het bestuursvoorstel in voldoende mate wordt ondersteund.

Het bestuur dankt jullie hartelijk voor het uitbrengen van je stem.

De facturering zal in de eerstkomende weken plaatsvinden.

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.
De VSO is aangesloten bij: