Rapportage enquête invloed corona op economie

1 mei 2020 VSO Sliedrecht Miranda Visser (VSO)

In de week van 20 april heeft Bureau Kruger uit Rotterdam aan 4.800 ondernemers, directie- en managementleden van Nederlandse middelgrote bedrijven gevraagd deel te nemen aan een enquête De verwachte invloed van het coronavirus op de omzet en de bedrijfsvoering.

 

De uitkomsten van de enquête zijn gebaseerd op beantwoording door 166 bestuurders, waarvan 80% reageerde voor de persconferentie van dinsdag 21 april jl.
Hoewel dit geen representatieve steekproef is, kan het wel een goed informatief beeld geven. Temeer omdat in de media veelal aandacht uitgaat naar het echte kleinbedrijf (kapper, kroeg, etc.) of grootbedrijf (met name KLM).

 

Met deze enquête hebben zij getracht om ook de verwachtingen en meningen van de middelgrote ondernemingen (omzet € 2,5 mln. - € 500 mln.) te peilen.

 

De belangrijkste conclusies zijn:

·         73% verwacht ook in 2021 een lagere omzet dan in 2019.

·         Er is een opmerkelijk verschil in de verwachte daling in omzet en de geplande maatregelen om dit te bestrijden tussen de kleinere (omzet < € 25 mln.) en grotere ondernemingen.

·         Kleinere ondernemingen komen beperkt in actie, terwijl grote ondernemingen relatief veel gaan besparen en steun zoeken bij de financiers.

·         Grotere ondernemingen zijn positiever over de nabije toekomst dan kleinere.

·         84% verwacht een omzetdaling in 2020 t.o.v. 2019.

·         38% denkt het aantal medewerkers dit jaar met meer dan 10% te verminderen.

·         De NOW-regeling leidt slechts tot vertraging reorganisatie.

 

Zij hopen de komende tijd door periodieke herhaling van de enquête ook de ontwikkeling van deze verwachtingen in beeld te brengen. 

 

Bekijk de volledige rapportage in de bijlage of download hem hier.

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.