Herbestemming oude Raadhuis

2 oktober 2020 VSO Sliedrecht Miranda Visser (VSO)

Vanuit de gemeente is aan Bureau BOEi gevraagd om een haalbaarheidsstudie te doen naar de herbestemming van een deel van het oude Raadhuis. Het Raadhuis zal ten dele haar publieksfuncties behouden maar er is voldoende ruimte over voor andere functies.

Een onderdeel van de haalbaarheidsstudie is een marktverkenning. Specifiek is daarbij de vraag wat het goed doet in Sliedrecht? Waar is vraag naar? Kantoren/horeca/hotel/publieksfuncties/evenementenruimte/etc.?

Het vinden van toekomstige gebruikers is ook een onderdeel van de marktverkenning waar zij gespitst op zijn, mocht er interesse zijn vanuit de markt.

Heb je hier een mening over of zou je zelf in het oude Raadhuis ruimte willen huren? Neem contact op met info@vso-sliedrecht.nl en wij brengen je in contact met Bureau BOEi.

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.
De VSO is aangesloten bij: