Inzicht in energieverbruik

11 november 2019 Tienmorgen Advies Edwin Boerman

Een mooi artikel over inzicht in energieverbruik uit Elektropraktijk. Modulair, eenvoudig, real time. Zomaar een aantal voordelen van onze dienst Monitoring en Bewaking.

Monitoring en Bewaking is in het Activiteitenbesluit Milieubeheer bij meerdere branches als maatregel opgenomen. Ook als in uw branche Monitoring en Bewaking nog niet van toepassing is of uw verbruik lager is dan 50.000 kWh en 25.000 mĀ³gas, is het zinvol om, voordat u energiebesparende maatregelen gaat treffen, Monitoring en Bewaking op te zetten.

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.