Investeren in verduurzaming of gasloos? Vergeet de subsidies niet.

22 april 2024 Tienmorgen Advies Edwin Boerman

Voor organisaties zijn zeer veel subsidieregelingen van kracht. Toch worden deze vaak niet aangevraagd. Veel eindgebruikers waar wij mee spreken, denken dat er geen subsidie is of dat het de moeite niet is. Niets is minder waar. Het loont de moeite om extra aandacht te besteden aan subsidies. Veel organisaties laten door onwetendheid veel geld liggen.

Er zijn zeer veel subsidieregelingen van kracht. Het betreft hier Europese, nationale, provinciale, regionale en soms zelfs gemeentelijke subsidiemogelijkheden.

Alle regelingen hebben tot doel om eindgebruikers te bewegen tot actie. Dit kan gericht zijn op onder andere het gebied van innovatie, energiebesparing, milieuvoordelen, verbetering binnenklimaat, vervoer, enzovoort.

Niet iedere regeling is voor iedere organisatie toepasbaar. De subsidiemogelijkheden voor bijvoorbeeld non-profit zijn anders dan voor bedrijven. Daarnaast zijn er voor iedere investering andere regelingen van toepassing. Soms kan er zelfs een keuze gemaakt worden uit meerdere regelingen en kunnen regelingen gecombineerd worden. Daarnaast kan het moment van indienen bepalend zijn voor de hoogte van de subsidie. Kortom…subsidies zijn een waar doolhof voor organisaties die er niet mee vertrouwd zijn.

Als we dan naar de praktijk kijken, blijkt dat veel partijen subsidies daardoor links laten liggen en vinden dat de eindgebruiker het zelf moet regelen. Soms wordt zelfs aangegeven dat er geen subsidies zijn. De eindgebruiker loopt door deze situatie een financieel voordeel mis.

Veel organisaties moeten vanuit de wetgeving investeren in energiebesparende maatregelen. Voordat u gaat investeren is het goed om even stil te staan bij subsidies. U kunt dat natuurlijk zelf oppakken. Het kan echter ook anders.

Tienmorgen Advies B.V. is gespecialiseerd in subsidieregelingen. Wij kunnen u volledig ontzorgen (eventueel op basis van no cure no pay). We beoordelen alle subsidieregelingen en combinaties van regelingen om zo over uw investering het meeste rendement te krijgen. Vervolgens voeren wij de subsidieaanvragen voor u uit.

Wilt u gaan investeren en geen subsidie mislopen? Neem dan contact met ons op.

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.
De VSO is aangesloten bij: