Informatieplicht energiebesparing:hoe gaat u hiermee verder?

14 mei 2019 Tienmorgen Advies Edwin Boerman

Natuurlijk hoort u radioreclames en leest u artikelen op internet. Ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stuurt inmiddels brieven. Het kan dan ook niet anders of u weet dat uw onderneming moet voldoen aan de Wet Milieubeheer en de Informatieplicht energiebesparing. Een eenvoudige invuloefening die aan het bevoegd gezag inzichtelijk maakt welke erkende energiebesparende maatregelen u wel en niet heeft uitgevoerd. Maar hoe gaat u verder nadat u aan de informatieplicht heeft voldaan?

We vertellen het u graag in ons nieuwe blog: http://bit.ly/2VHhPK8

 

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.