Heeft u voldaan aan de informatieplicht energiebesparing?

15 februari 2024 Tienmorgen Advies Edwin Boerman

Energiebesparing wordt steeds minder vrijblijvend. Als uw totale elektriciteitsverbruik hoger is dan 50.000 kWh of uw gasverbruik hoger is dan 25.000 m³ moet u voldoen aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht. U moest voor 1 december 2023 rapporteren. De handhaving is opgestart. De eerste brieven met een uiterste termijn zijn verstuurd. In deze brieven wordt al gedreigd met een dwangsom.

Als ondernemer moet u, naast uw werkzaamheden, aandacht hebben voor belastingen, arbo, milieu en ook de energiebesparingsplicht. Velen van u hebben voldaan aan de informatieplicht energiebesparing en zijn in afwachting wat er verder gaat gebeuren. Anderen hebben afgewacht en moeten nog beginnen.

Als u nog niet gerapporteerd heeft, zal ook u een brief ontvangen. Het is verstandig om nu aan de slag te gaan. U kunt de informatieplicht natuurlijk zelf proberen uit te voeren. Los van het feit dat het invullen niet altijd eenvoudig is, wordt u ook gevraagd wanneer u alle nog niet uitgevoerde maatregelen gaat uitvoeren. Er wordt daarbij gemakshalve vanuit gegaan dat u alles, ongeacht de terugverdientijd, gaat uitvoeren. 

U kunt er echter, onder bepaalde voorwaarden, voor kiezen om alleen de maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar uit te voeren. Het voordeel hiervan kan zijn dat de totale investering veel lager uit komt.

Tienmorgen Advies B.V. kan u volledig ontzorgen met de informatieplicht en de uitvoering van de maatregelen. Ook kunnen wij het contact met uw omgevingsdienst van u overnemen.

Wilt u meer hierover weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.
De VSO is aangesloten bij: