Bijeenkomst STO (Sterk Techniek Onderwijs) in WoW keet/Baggermuseum

7 maart 2024 Quadraet A. van den Herik

De STO-werkgroep praktijkgerichte programma’s richt zich op de invoering van deze programma’s op vmbo GL/TL. Binnen het praktijkgerichte programma werken leerlingen projectmatig aan levensechte opdrachten uit het bedrijfsleven. Hierbij staan competentieontwikkeling en oriëntatie op de eigen loopbaan centraal. Graag zouden wij onze STO-sessie van 7 maart (vanaf 13.30 uur) op WoW-keet (terrein Baggermuseum) organiseren. Doel hiervan is dat de betrokken docenten op de hoogte zijn van dit initiatief en er een samenwerking tussen Wow-keet en het praktijkgerichte programma op het voortgezet onderwijs op gang komt. Hiervoor zouden we graag een rondleiding of presentatie krijgen en in gesprek gaan over de mogelijkheden.

Daarnaast willen de docenten graag oefenen in het voeren van het juiste gesprek. Wat bespreek je met een potentiële opdrachtgever? Welke informatie moet je delen? Welke afspraken moet je maken? En hoe maak je vervolgens van dit gesprek onderwijs op het niveau van de betreffende leerlingen? Om hiermee te oefenen en hierover in gesprek te gaan, zou het fijn zijn als we met een of enkele personen kunnen spreken van de bedrijven die betrokken zijn met WoW-keet.

 

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.
De VSO is aangesloten bij: