Voorbeelden van collega-ondernemers

29 april 2020 Gemeente Sliedrecht E. Smit

Dinsdag 21 april jongstleden werden de door de rijksoverheid genomen maatregelen in relatie tot de uitbraak van het corona virus verlengd. Het gaat er steeds meer op lijken dat we nog gedurende een lange tijd te maken krijgen met een anderhalve-meter-economie. In deze context heeft de Rijksoverheid alle sectoren opgeroepen plannen te maken om - onder de voorwaarden van die anderhalve meter - verdere openstellingen en/of het weer opstarten van bedrijven mogelijk te maken. Samen met de VSO riepen we op 24 april 2020 de Sliedrechtse ondernemers op om initiatieven met elkaar te delen.

De reacties -tot nu toe- vindt je hier: https://www.sliedrecht.nl/Ondernemen/Nieuws_voor_ondernemers/Nieuwsarchief/2020/Kunnen_we_elkaar_helpen

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.