Verlenging Corona-OverbruggingsLening

18 januari 2021 Gemeente Sliedrecht Afd. Communicatie

De Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKBers is verlengd.

Innovatieve ondernemers die in zwaar weer zitten vanwege Covid19 kunnen sinds 4 januari 2021 een aanvraag indienen via de portal.

Bedrijven die eerder dit jaar een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak doen.

Lees meer: https://www.innovationquarter.nl/col/

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.
De VSO is aangesloten bij: