Update College Uitvoeringsprogramma (CUP)

27 november 2018 Gemeente Sliedrecht E. Smit

Gemeenteraad van Sliedrecht spreekt na een intensief debat op 27 november steun uit voor het College Uitvoeringsprogramma. Daarin staan de plannen van het college Sliedrecht voor de komende vier jaar. Nu de raad akkoord is, kan het college verder met de uitwerking van de plannen.

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.