Samen keuzes maken en koers bepalen (2)

5 november 2020

Welke koers moet Sliedrecht varen voor een economisch gezonde toekomst? Welke ruimtelijke keuzes voor wonen, werken en recreëren zijn daarbij belangrijk? De gemeente en de VSO willen hierover graag in gesprek met de leden!

We nodigen je daarom uit voor één van de bijeenkomsten op 29 oktober5 november en 9 november. De bijeenkomsten zijn in Partycentrum de Lockhorst aan de Sportlaan 1 en duren van 16.00 tot 18.00 uur. Alle bijeenkomsten krijgen dezelfde invulling maar vanwege de Corona-maatregelen zijn per bijeenkomst maximaal 30 personen toegestaan. 

Omgevingsvisie
Sinds eind 2019 werkt de gemeente aan de Omgevingsvisie: een strategische toekomstvisie voor de inrichting van onze leefomgeving. In november 2019 was hierover een eerste bijeenkomst met ondernemers. De gemeente heeft de verkregen input gebruikt bij het maken van een Nota van Uitgangspunten die dit voorjaar is vastgesteld. 

Door de corona-situatie is het vervolg wat vertraagd maar nu gaan we verder! Zo zijn er deze week bijeenkomsten met organisaties, inwoners en de gemeenteraad gehouden met als doel: samen keuzes maken en koers bepalen.

Vanzelfsprekend is de inbreng van ondernemers van groot belang. We kijken daarom uit naar de bijeenkomsten op 29 oktober, 5 november of 9 november! 

Economische Visie
De Omgevingsvisie gaat vooral over de ruimtelijke invulling van Sliedrecht. Daarnaast hebben de gemeente en de VSO zich dit jaar gebogen over welke economische koers Sliedrecht moet volgen. Dat is belangrijk voor het economisch beleid van de gemeente, maar ook voor de inbreng in de Omgevingsvisie. Want economische keuzes vragen soms ook om ruimtelijke keuzes. Op 29 oktober en 5 en 9 november praten we onze leden graag bij over de economische visie. En gaan we in gesprek over de uitgangspunten hiervoor. Als vervolg op deze bijeenkomsten volgt er voor ondernemers nog een enquête voor de Economische Visie en aan het einde van het jaar een tweede bijeenkomst waarin de uitkomsten van de enquête en het concept van de Economische Visie zullen worden gepresenteerd en besproken. 

Natuurlijk houden we ons bij de bijeenkomsten aan de coronamaatregelen. Vooraf aanmelden is daarom verplicht, dat kan met een e-mail naar omgevingsvisie@sliedrecht.nl. Vermeld hierbij welke datum je voorkeur heeft plus een alternatieve datum. Wij vragen je om met maar één persoon per bedrijf te komen.

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.
De VSO is aangesloten bij: