Extra aanpassing kruispunt Sportlaan

5 maart 2019 Gemeente Sliedrecht E. Smit

Begin december 2018 is de nieuwe verkeerssituatie bij de Sportlaan / kruising N482 opgeleverd. In de afgelopen periode is gebleken dat de bocht, van de N482 naar de Sportlaan, wat krap is. Deze gaan van we tussen 11 en 15 maart verruimen. Meer info op: https://www.sliedrecht.nl/sliedrecht/actualiteiten/aanpassing-kruispunt-sportlaan

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.