Energielabel C verplichting kantoren

23 november 2021 Gemeente Sliedrecht Afd. Communicatie

Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben, vanaf 2030 label A. Anders mag je het gebouw niet meer gebruiken. Om huurders en eigenaren daarvan op de hoogte te stellen en van advies te dienen is de omgevingsdienst gestart met een kantorenaanpak.

> Meer informatie: https://www.ozhz.nl/dossiers/uwkantoor/

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.
De VSO is aangesloten bij: