Drechtsteden gaan voor nieuwe energie

18 maart 2019 Gemeente Sliedrecht E. Smit

Gemeente Sliedrecht bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. We gaan over op schonere, duurzamere warmtebronnen om te koken en onze huizen te verwarmen. Dit moet vóór het jaar 2050 klaar zijn. De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met de andere gemeenten in de Drechtsteden, de woningcorporaties, netbeheerder Stedin en warmtebedrijf HVC een eerste schets  gemaakt voor de overstap naar aardgasvrij. Hierin staat welke alternatieven voor aardgas per wijk in de Drechtsteden het meest voor de hand liggen.

Lees meer: https://www.sliedrecht.nl/sliedrecht/actualiteiten/duurzaamheid

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.