Concept Omgevingsvisie gemeente Sliedrecht openbaar

25 juni 2021 Gemeente Sliedrecht Afd. Communicatie

In het najaar van 2019 en 2020 zijn met bewoners én ondernemers waardevolle gesprekken gevoerd over standpunten en ideeën voor Sliedrecht.

De reacties uit deze gesprekken zijn de afgelopen maanden verwerkt in een concept Omgevingsvisie. Dit concept is nu openbaar en kunt u downloaden op https://bit.ly/Concept_Omgevingsvisie_gemSliedrecht

We zijn erg benieuwd wat u er van vindt. Komen de ingebrachte standpunten en ideeën volgens u voldoende naar voren? Wij willen aan u vragen om het concept door te lezen en een reactie te geven. Uw reactie kunt u tot 1 juli a.s. mailen naar: omgevingsvisie@sliedrecht.nl.

De reacties gebruiken we om de concept Omgevingsvisie aan te scherpen naar een officiële ontwerp Omgevingsvisie.

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.
De VSO is aangesloten bij: