Brandveiligheid: wat, wanneer en hoe?

4 maart 2019 Gemeente Sliedrecht E. Smit

Brandveiligheid is in Nederland vastgelegd in een groot aantal regels, normen en richtlijnen. Regelgeving over brandveiligheid komt voort uit de praktijk, en is gericht op veilig vluchten en het beheersbaar houden van brand. Maar echte brandveiligheid creëer je door je bewust te zijn van risico's, en handelingsperspectief te bieden. 

De checklist brandveiligheid biedt een aantal onderwerpen die belangrijk zijn om te checken. Deze onderwerpen betreffen installaties, bouwkundige zaken en administratieve zaken. De nummers in de eerste kolom geven aan in welk artikel van het Bouwbesluit u het voorschrift terug kunt vinden.

Lees meer: https://www.sliedrecht.nl/sliedrecht-onderneemt/nieuws-voor-ondernemers/brandveiligheid-wat-wanneer-en-hoe

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.