Bedrijfsbezoek ParkTrust namens gemeente Sliedrecht

28 september 2021 Gemeente Sliedrecht Afd. Communicatie

In mei is na een periode van intensieve samenwerking tussen de gemeente, VSO en ondernemers de nieuwe Economische Visie 2021-2030 vastgesteld. De gemeente en VSO willen deze samenwerking met de ondernemers versterken en uitbouwen.

Samenwerking ondernemend Sliedrecht 

Om de huidige samenwerking te versterken en uit te bouwen wil de gemeente graag met de Sliedrechtse ondernemers in gesprek gaan. De gemeene is benieuwd naar hun inbreng als ondernemer. Hoe zien zij de (meer) gezamenlijke inzet en welke vormen van samenwerking zijn daarvoor bruikbaar? Voor deze gesprekken wordt de gemeente ondersteund door de Provincie Zuid-Holland in samenwerking met ParkTrust. 

Bedrijfsbezoek ParkTrust

In de periode van oktober tot december zal daarom ParkTrust (dhr. Ad van den Berg of dhr. Frank van Swaghoven) een aantal Sliedrechtse bedrijven persoonlijk bezoeken. Doelstelling van het bezoek is het gesprek te voeren hoe en op welke onderwerpen we de samenwerking kunnen versterken en uitbouwen.

ParkTrust richt zich op alle facetten van veiligheid en dienstverlening ten behoeve van ondernemers op bedrijventerreinen. Meer informatie over ParkTrust vindt u op www.parktrust.nl. 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Neem dan contact op met Esther Smit en Hilbert de Jong van Team Economie. Dit kan via het e-mailadres: teameconomiesliedrecht@sliedrecht.nl

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.
De VSO is aangesloten bij: