Piet van Es, voorzitter

Als directeur van Van Es architecten heb ik in de praktijk veel te maken met bouwen, bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening vraagstukken. Ik kan door mijn kennis op dit gebied zo mijn steentje bijdragen in het bestuur van de VSO. Naast mijn taak als bestuurslid vertegenwoordig ik de VSO in de commissie bedrijfsvestigingsbeleid en de klankbordgroep van Tablis Wonen. De vele prettige contacten met ondernemers en bestuurders geven mij de stimulans om deze werkzaamheden voor de VSO te verrichten.

Contact

Wim van Wijngaarden, vice voorzitter

In het dagelijks leven directeur van Wijngaarden Goed Beheer BV. De VSO biedt mij een uitstekend platform om in contact te zijn met Sliedrechtse ondernemers en om in een fijne sfeer gedachten uit te wisselen over voor ons relevante zaken. Ook de onderlinge bedrijfsbezoeken vind ik leerzaam en onderhoudend. Ik ben bestuurslid sinds begin 2008 en ben redactielid van ons bulletin "Actualia".

Bas Groenendijk, secretaris

Als directeur van Groenendijk Onderwijs Administratie BV, een landelijk werkend kantoor voor onder andere personeels- en salarisadministratie, de financiŽle administratie en consultancy ten behoeve van scholen ben ik een beetje een buitenbeentje voor de VSO. Echter door mijn lidmaatschap van de VSO, heb ik kennis kunnen maken met het brede palet van bedrijven binnen Sliedrecht. Door bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten heb ik ook kennis kunnen maken met de bijbehorende ondernemers.
Ik wil mij daar met plezier voor inzetten als lid van het bestuur.

Contact

A.B. Stuij, penningmeester.

Sedert lange tijd werkzaam bij de Bakker Sliedrecht Bedrijven. In mijn rol als HRM eindverantwoordelijke dagelijks betrokken bij veel facetten die vorm en betekenis geven aan de verschillende ondernemingen in de groep. Als lid van het bestuur van de VSO is het mijn wens om ook betekenis te geven aan de rol en mogelijke rollen van deze vereniging. Gedurende een lange reeks van jaren actief in de doorontwikkeling van de zo noodzakelijke verbinding tussen bedrijfsleven en het technisch beroepsonderwijs, dit zowel op regionaal als landelijk niveau. Vanzelfsprekend hoop ik in het bestuur van de VSO het belang van het ondernemerschap in Sliedrecht en omgeving op vele mogelijke manieren te dienen.

Contact

Gerrit den Dunnen, bestuurslid.

In het dagelijks leven werkzaam als vestigingsmanager bij Ames Sliedrecht. Reeds 30 jaar werkzaam en ervaring in de Automotive branche. Sinds dit jaar actief als bestuurslid van de VSO. Ik verwacht hiermee een positieve bijdrage te kunnen leveren aan ondernemend Sliedrecht. De VSO heb ik mogen ervaren als een prettige netwerkclub met positief ingestelde leden die vooruit durven kijken.

Contact

Koos Leeuwenstein, bestuurslid.

Sliedrechtse ondernemer bij uitstek. Geboren en getogen in ons dorp aan de Beneden Merwede, is hij altijd betrokken geweest bij de plaatselijke gemeenschap. Zo is hij bijvoorbeeld in verschillende rollen actief (geweest) bij de Sliedrechtse sport, onder andere met de voetbalvereniging en de zwemclub. Van sponsor tot barman draagt Koos waar mogelijk een steentje bij.

Dit typeert ook zijn manier van ondernemen. Als eigenaar van organisatieadviesbureau Tailor Made Services BV en mede-eigenaar van Cofano Software Solutions BV en RASCI methode BV staat Koos graag in contact met alle verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. Hier stopt hij met een grote passie en gedrevenheid zijn tijd in.

Deze passie en gedrevenheid, samen met een flinke portie hartelijkheid, wil Koos meenemen en uitdragen in zijn functie als bestuurslid van de VSO.

Contact

Henk Wielaard, bestuurslid.

Als Directeur Bedrijven bij Rabobank Merwestroom , een coŲperatieve lokale bank, zie ik het actieve bedrijfsleven van onze regio. Als bestuurslid van de VSO wil ik mijn ca. 30 jaar ervaring in de financiŽle sector gebruiken, om gezamenlijk met bedrijven en overige partijen, nůg meer voor de omgeving te kunnen betekenen. De VSO is een mooi platform om partijen samen te brengen, maar ook te leren van elkaar, door middel van bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten. Zo kunnen we samen een bijdrage leveren aan de regionale economie.

Contact